Transformatie Technische Dienst

Eindhoven

2010 - 2013

Transformatie 01
Eindhoven

Het voormalige gebouw van de Technische Dienst is een markante verschijning in Eindhoven. Het gebouw werd begin jaren zeventig van de vorige eeuw, in opdracht van Gemeentelijke Technische Dienst van de gemeente Eindhoven, ontworpen door architectenbureau Kraaijvanger Van Putten Kuit Knol Maas.

Sloop van het complex is ondenkbaar. Het gebouw verdient een kundige analyse om te zoeken naar kansen voor herbestemming. Voor de ontwikkeling van het gebouw zijn verschillende ‘voorspelbare’ scenario’s mogelijk; kantoren, appartementen et cetera. Dit zijn echter, allen, louter monofunctionele inpassingen die niets toevoegen aan het huidige arsenaal van grote gebouwcomplexen in de stad. Het gebouw moet zich onderscheiden door een brede mix van functies die tevens de toegankelijkheid van het gebouw vergroten. Het gebouw creëert publieke ruimte op verschillende niveaus en biedt een breed aanbod aan stedelijke voorzieningen.

Aan de constructie dankt het TD-gebouw zijn lenigheid. Door het verwijderen van de bestaande gevelelementen en te vervangen door een nieuwe ruimtelijke structuur, worden de bestaande vloervelden vrijgemaakt om opnieuw te worden ingevuld. Het gebouw wordt – als het ware – binnenstebuiten gekeerd. Afhankelijk van het toe te voegen programma zal er altijd een relatie moeten worden gezocht met de directe omgeving (Anne Frankplantsoen, de Dommel, Sint-Catharina Kerkhof).

Het nieuwe TD-gebouw wordt een flexibele verzamelplaats van uiteenlopende programma’s. Een nieuw hart in de stad waarin onverwachte verbindingen en confrontaties ontstaan en elkaar afwisselen. Het gaat dus niet om het doorweven op bestaande structuren, maar om een nieuw project dat op een stedelijk niveau ontworpen wordt.

Transformatie 08
Transformatie 11
Transformatie 09
Transformatie 10
LOCATIEFREDERIK VAN EEDENPLEIN
OPDRACHTGEVERGEMEENTE EINDHOVEN
PERIODE2010-2011
STATUSONTWERP
PROGRAMMAMIXED USE
OMVANG25.250 M²
ARCHITECTUURB-VK ARCHITECTEN
PROJECTARCHITECTENDOUWE BOONSTRA
PIETER VAN KRUYSBERGEN
CONSTRUCTIESVAN DE LAAR
Transformatie 01
Transformatie 02
Transformatie 04
Transformatie 07
Transformatie 05
Transformatie 03