Transformatie gebouw 415, Hembrug, Zaandam

Studio M10 hanteert het zeer Nederlandse: ‘eenvoud is het kenmerk van het ware’, de lijfspreuk van Boerhaave (1668-1738). Het is de inzet van elk ontwerp een helder verband te creëren tussen context en ruimtelijke orde, tussen duurzaamheid en materialisatie en om dit te bereiken hanteert het een integrale ontwerpmethodiek waarbij alle aspecten van het ruimtelijke ontwerp worden gebruikt.

Studio M10 is in 1996 door Martien Jansen opgericht en is in 2015 voortgezet door Douwe Boonstra. De artistieke en zakelijke leiding berust bij Douwe Boonstra.

Studio M10 ontwerpt gebouwen met een sterk karakter en een zekere strengheid. Elke expressie is tijdgebonden, maar tijdgebondenheid is niet vanzelfsprekend de inzet van het ontwerp. Het resulteert in gebouwen die een duurzame omgeving voor de mensen bieden.

Studio M10 is kennis en vaardigheid aanwezig van ruim 30 jaar eigenzinnigheid, en een opdrachtenpakket dat loopt van stedebouwkundige plannen tot interieuropgaven en productontwikkeling. De breedte van dit pakket is kenmerkend voor een multidisciplinaire ontwerpaanpak. Een precieze detaillering van tentoonstellingsbenodigheden (museum Boerhaave) kan net zo bepalend zijn voor de samenhang en het karakter van een project als een optimale stedebouwkundige inpassing (Waterrijk) of de ingetogen architectuur in Almere (FPC Oostvaarderskliniek).

Studio M10 beschikt, voor een hechte samenwerking tussen opdrachtgever en architect, over een compacte organisatie. Thans kan de studio terugvallen op verschillende professionele, academisch opgeleide medewerkers, werkzaam in de disciplines stedebouw, architectuur en interieur. Alle medewerkers zijn in staat verschillende functies uit te oefenen en taken te verrichten.

Studio M10 streeft er voortdurend naar de kwaliteit van architectuur, bouwtechniek, organisatie en dienstverlening te verhogen. Een belangrijk toets daarbij is de mate van tevredenheid van de klant als opdrachtgever. Een groot gedeelte van de opdrachten van de studio is afkomstig van opdrachtgevers, waarvoor reeds eerder opdrachten zijn uitgevoerd.

Een ontwerpevaluatie vindt lopende het ontwerpproces plaats met de opdrachtgever. Daarnaast worden de projecten voortdurend intern door de bureaumedewerkers tijdens het proces en bij beëindiging van de doorlopen fasen geëvalueerd.

Douwe Boonstra is architect en eigenaar van Studio M10. Hij was medeverantwoordelijk voor meerdere projecten zoals het ontwerp van de TBS kliniek in Almere (2009) dat de de titel kreeg van Beste Gebouw van het Jaar 2009. In samenwerking met Living Lab 040 is een ontwerpend onderzoek afgerond naar de betekenis van ‘Compact en fijn wonen in de stad van morgen’ in opdracht van het Stimulerings Fonds (2022). Ontwerpend onderzoek naar een ‘Bewonersgerichte Energiestrategie’ in samenwerking met Enexis en Living Lab 040 (2022). Naast grotere, complexe opdrachten werkt hij aan meerdere interieuropdrachten en kleinere projecten zoals particuliere woonhuizen.  Momenteel is hij verantwoordelijk voor het meest duurzame woongebouw in Den Bosch (2021). De gebouwen zijn genomineerd voor Beste Gebouw van het Jaar 2023. Een integrale visie voor een naooorlogse wijk in Den Bosch, alsmede de transformatie van Koelhuis Eindhoven, een voormalige koelhuis op het Campinaterrein in Eindhoven.

Sinds 2020 is Douwe betrokken bij de realisatie van het Living Lab 040 in het Buurtschap te Veld. Een concrete experimentele bouwopgave van 120 woningen. Binnen dit traject wordt gezocht naar vernieuwende, innovatieve plannen voor een toekomstbestendige stad: de energietransitie naar hernieuwbare energiebronnen, de productieve stad en de gezonde stad en tenslotte de inclusieve stad. Een sterke stad is namelijk een gedifferentieerde stad.

Douwe is verbonden aan de St. Joost School of Design and Art in Breda en ’s-Hertogenbosch.
Douwe is in bezit van een Master of Architecture van de Academie van Bouwkunst

 

 • 1980KEURMEESTERS HEBBEN GELIJK: STATIONSPLEIN EN WEENA ZIJN INDERDAAD NIET AF - WONEN-TA/BK 1
 • 1982EINDHOVEN SEVENTIES - PLAN 9
 • 1982NEW IMAGES IN ARCHITECTURE; THE YOUNG GENERATION - DUTCH ART AND ARCHITECTURE TODAY 11
 • 1983HET OUDERLIJKE HUIS - FORUM 1/2
 • 1983BEHIND POSTMODERNISM - DUTCH ART AND ARCHITECTURE TODAY 13
 • 1983ARCHITECTURE AND PLANNING - TENTOONSTELLING
 • 1983SCHATGRAVERS VAN EEN AGNOSTISCH TIJDPERK - WONEN/TABK 17/18
 • 1984MODERN, ANTIMODERN EN POSTMODERN ONTWERPEN - PLAN 2
 • 1984ALCUNI GIOVANI ARCHITETTI OLANDESI - CASABELLA 504
 • 1984ZWEMMEN IN LEGO - WONEN/TABK 6-7
 • 1984ARCHITEKTUUR IN LEGO - ROTTERDAMSE KUNSTSTICHTING
 • 1985HET VERLANGEN NAAR ARCHITEKTUUR - WONEN/TABK 21/22
 • 1985EINDHOVEN ECLECTICS - THE ARCHITECTURAL REVIEW 1055
 • 1986FABRIC MODELS - WIEDERHALL 1
 • 1987TE KOOP: VIER VILLA's - DE ARCHITEKT 10
 • 1987OLANDA: UN LABORATORIO CONSTRUTIVO - OTTAGONO 84
 • 1989HERBESTEMMING: NIEUWBOUW IN HISTORISCHE CONTEXT - DE ARCHITECT 37
 • 1989DUDOKS WITTE DORP IN EINDHOVEN - ARCHIS 10
 • 1989WITTE DORP VAN DUDOK IN EINDHOVEN - DE ARCHITEKT 9
 • 1989ARCHITEKTUUR IN ZUID-OOST BRABANT - UITGAVE BNA ZUIDOOST BRABANT
 • 198950 JAAR HET WITTE DORP IN EINDHOVEN - CATALOGUS TENTOONSTELLING VAN ABBE MUSEUM
 • 1990ZAKELIJKHEID IN ZIJDEGLANS, RIJKSPOLITIEBURO IN STEENBERGEN - DE ARCHITEKT 2
 • 1990DE EINDHOVENSE SCHOOL, HET MODERNE VERLEDEN - FORUM 33/34
 • 1991DE GLANS VAN HET VERLEDEN - UITGEVERIJ BIS
 • 1991ROUTINE GEEFT DE DOORSLAG, MEERVOUDIGE OPDRACHT STADSKANTOOR LEEUWARDEN - DE ARCHITECT 4
 • 1991BUREAU RIJKSPOLITIE STEENBERGEN - BOUW 22
 • 1992INRICHTING MUSEUM BOERHAAVE - ARCHIS 1
 • 1992SCHIJNBARE NEUTRALITEIT; INRICHTING MUSEUM BOERHAAVE - DE ARCHITECT 2
 • 1992THE UNIVERSITY LIBRARY OF THE FUTURE TODAY - UITGAVE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT BRABANT
 • 1992VORMGEVEN IN ZUID-NEDERLAND - RIJKSHUISVESTING VOOR MORGEN 2
 • 1992POLITIEBUREAU STEENBERGEN - RIJKSHUISVESTING VOOR MORGEN 2 REGIO ZUID
 • 1992RIJKSHUISVESTING VOOR MORGEN - RIJKSHUISVESTING VOOR MORGEN 3
 • 1992EEN BOEKENBASTION VOOR ALLEMAN - ARCHIS 10
 • 1993CONFECTIE TOT NORM DURVEN TE VERHEFFEN - BOUW 24
 • 1993DE BIBLIOTHEEK ALS KENNIS-LABORATORIUM - CEMENT 3
 • 1993REDEFINING THE PLACE TO LEARN - A STUDY OF TECHNOLOGY AND THE DESIGN OF THE LEARNING ENVIRONMENT, NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY
 • 1994DE OVERHEID IN NIEUWE GEDAANTE - RIJKSHUISVESTING VOOR MORGEN 6
 • 1996RIJKSHUISVESTING IN ONTWIKKELING: OPDRACHTEN, ARCHITECTUUR EN VOORBEELDFUNCTIE - ONDERZOEKSRAPPORT STIMULERINGSFONDS VOOR ARCHITECTUUR
 • 1998STRAK GEVELRITME PAST IN EINDHOVENSE TRADITIE - BOUW-DETAIL NR. 2
 • 1999HET VERLANGEN NAAR ARCHITECTUUR - UITGEVERIJ THOTH
 • 2003EEN AANGENAAM GESPREK - ACE NIEUWS NR. 1
 • 2005DE UNIVERSITEIT VAN TILBURG IN BEELD - UITGEVER UNIVERSITEIT VAN TILBURG
 • 2007ARCHITECTUUR OP HET SNIJVLAK VAN VEILIGHEID EN OPENHEID - STEDENBOUW EDITIE 649
 • 2007GLAZEN ELEMENTENGEVELS IN TBS-KLINIEK / VEILIG EN ENERGIEZUINIG MET HOGE TRANSPARANTIE - BOUWWERELD #21
 • 2008THE CONTRIBUTION OF THE EINDHOVEN IMPULSE - ANNUAL EINDHOVEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 07/08
 • 2008VEILIG ACHTER GLAS - DE ARCHITECT 8
 • 2008MINIMALE VORMEN MET EEN MAXIMALE PRECISIE - EINDHOVEN BUSINESS OKTOBER 2008
 • 2008TBS-KLINIEK IN ALMERE IS ZICHTBAAR EN ONZICHTBAAR TEGELIJK - SMAAK 38
 • 2008ARCHITECTONISCH LANDSCHAP - ARCHITECTENWEB MAGAZINE 21
 • 2009 TBS- KLINIEK - JAARBOEK 2008/09
 • 2009EEN BIJZONDERE MAATREGEL IN EEN BIJZONDER GEBOUW - GEZONDHEIDSZORG 10
 • 2009EEN TBS KLINIEK IN DE POLDER - UITGAVE STUDIO M10

Douwe heeft een aantal nevenfuncties bekleed, waaronder 
bestuurslid van Stichting ’t Hool in Eindhoven (2001-2011); de stichting beschermt en onderhoud het erfgoed van deze wijk naar ontwerp (1960-1973) van het vermaarde architectenbureau van den Broek en Bakema en staat op de lijst van jonge Rijksmonumenten voor zowel architectuur, stedebouw en landschap.

 • Bestuurslid BNA (ACE) (2008-2011).
 • Lid van het team West-Brabant, EO-Wijersstichting initiële fase, voor mogelijke deelname van deze regio (2014).
 • Lid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Eindhoven (2005-2015)
 • Lid van de Commissie Welstand en Monumenten van de gemeente Deurne (2010-2016)
 • Partner van stichting PAN (2011-2013); ‘multidisciplinair onderzoek naar een nieuw type snelweg’.

Douwe is als docent verbonden aan de St. Joost School of Art en Design in Breda en ’s-Hertogenbosch.
Douwe is in bezit van een Master of Architecture van de Academie van Bouwkunst in Groningen

Studio M10