FPC de Oostvaarderskliniek

Almere

2001 - 2008

Oostvaarderskliniek 1
Almere

De  Oostvaarderskliniek (TBS kliniek) is een groot gebouwencomplex, dat zich nestelt in een boskamer aan de rand van het woongebied 3T in Almere-Buiten (stedebouwkundige Teun Koolhaas). Het ligt langs de buitenring in een gebied dat wordt omschreven als een ‘binnenstedelijk’ bedrijventerrein (een combinatie van bedrijfshuisvesting en bedrijfswoningen). 120 parkeerplaatsen en een nabije halte van de hoogwaardig openbaar vervoerslijn garanderen een goede bereikbaarheid.

Het lineaire verzamelgebouw van de Oostvaarderskliniek, parallel aan de openbare weg, bevat de behandelsector (de cluster ‘therapie en training’, de cluster ‘leren en werken’ en de cluster ‘vrije tijdsbesteding’), de dienstensector (staf- en dienstenvertrekken, directie, administratie en ondersteunende diensten en algemene ruimten), de resocialisatie afdeling en de entreezone (toegang personeel en bezoek, remise, receptieafdeling en technische ruimten). Het verzamelgebouw is opgevat als een langwerpig gebouw met een centrale ‘straat’ over twee bouwlagen die in het openbare gedeelte door vides met elkaar zijn verbonden. De ‘straat’ is het feitelijke organiserende principe. Er is gestreefd naar een maximum aan flexibiliteit, zowel bouwkundig, constructief als installatietechnisch met een minimum aan ‘vaste’ elementen.

Achter het verzamelgebouw, op het binnenterrein, liggen de maximaal en normaal beveiligde woonafdelingen (totaal 162 patiëntenkamers); grondgebonden laagbouw. Alle woonafdelingen beschikken over zeer royale buitenaccommodaties (tuin, loggia en patio). De ‘hof’ is het verdeelpunt naar zowel de maximaal als de normaal beveiligde woonafdelingen, die gegroepeerd zijn aan binnenstraatjes. De afwikkeling van het verkeer tussen de diverse gebouwdelen vindt plaats over het maaiveld en door de buitenlucht, zoals nadrukkelijk is vereist in het programma van eisen.

In afwijking van de tot op heden gerealiseerde justitiële inrichtingen wordt de kliniek in Almere met behoud van de vereiste veiligheid vergaand open van karakter. Door toepassingen van bijzondere combinaties van glasconstructies en traliewerken is een traditioneel gesloten uiterlijk van de Oostvaarderskliniek voorkomen.

Oostvaarderskliniek 35
Oostvaarderskliniek 3
Oostvaarderskliniek 52
Oostvaarderskliniek 32
Oostvaarderskliniek 51
Oostvaarderskliniek 53
Oostvaarderskliniek 24
Oostvaarderskliniek 18
Oostvaarderskliniek 22
Oostvaarderskliniek 42
Oostvaarderskliniek 39
Oostvaarderskliniek 07
Oostvaarderskliniek 48
Oostvaarderskliniek 54
Oostvaarderskliniek 38
Oostvaarderskliniek 05
LOCATIECARL BARKSWEG
OPDRACHTGEVERRIJKSGEBOUWENDIENST
DIRECTIE PROJECTEN
PERIODE2001-2008
STATUSGEREALISEERD
PROGRAMMAFORENSISCH PSYCHIATRISCH CENTRUM
OMVANG15.600 m²
ARCHITECTUURSTUDIO M10
PROJECTARCHITECTMARTIEN JANSEN
MEDEWERKEND ARCHITECTDOUWE BOONSTRA
PROJECTLEIDERREMI LEUNISSEN
CONSTRUCTIERIJKSGEBOUWENDIENST
A & A
INSTALLATIESSWEEGERS EN DE BRUIJN
BOUWFYSICANELISSEN

LANDSCHAP

BURO LUBBERS
LICHTHENK V/D GEEST
LICHTONTWERPEN
KOSTENMANAGEMENTABT
Oostvaarderskliniek 2
Oostvaarderskliniek 06
Oostvaarderskliniek 4