Studio M10 hanteert het zeer Nederlandse: ‘eenvoud is het kenmerk van het ware’, de lijfspreuk van Boerhaave (1668-1738). Het is de inzet van elk ontwerp een helder verband te creëren tussen context en ruimtelijke orde, tussen duurzaamheid en materialisatie en om dit te bereiken hanteert het een integrale ontwerpmethodiek waarbij alle aspecten van het ruimtelijke ontwerp worden gebruikt.

Kratmeubel 01
Douwe Boonstra, Architect Studio M10

‘Een revolutionair en adem-benemend sacraal ontwerp van hoge kwaliteit.’

Jury rapport FPC Oostvaarderskliniek winnaar BNA Beste Gebouw 2009

In Studio M10 is kennis en vaardigheid aanwezig van ruim 30 jaar eigenzinnigheid, en een opdrachten-pakket dat loopt van stedebouwkundige plannen tot interieuropgaven en productontwikkeling. De breedte van dit pakket is kenmerkend voor een multidisciplinaire ontwerpaanpak.

Voor een hechte samenwerking tussen opdrachtgever en architect beschikt Studio M10 over een compacte organisatie. Naar gelang de vereisten van het project wordt het team uit het eigen netwerk aangevuld met externe partners/professionals. De artistieke en zakelijke leiding berust bij Douwe Boonstra.
Lees meer