Villa op Landgoed Kortonjo

Eindhoven

2017 - 2020

P67.korto.ein.F12-WEB
Eindhoven

Op een unieke en groene locatie, ligt ’t Buytenhof verscholen in het hart van de stad. ‘t Buytenhof is een kleine ontwikkeling grenzend aan het landgoed Kortonjo in het stadsdeel Stratum. De locatie is gelegen aan de Aalsterweg in Eindhoven. Aan Aalsterweg kunnen, tussen eeuwenoude bomen, vier huizen worden gerealiseerd op vier ruime percelen van ieder bijna 1.000 m2. Landgoed Kortonjo kent een rijke historie die ruim vier eeuwen teruggaat. Het huis wordt ontworpen op een diepe boskavel van meer dan 60m1 lang. Het huis is alzijdig georiënteerd in een bosachtige omgeving.

Architectuur
De architectuur van het woonhuis is ingetogen maar uitgesproken. De gevels met grote glasvlakken zorgen voor een utilitair karakter. Het comfort van het huis is hoog en voorwaarde voor een functioneel open plattegrond. De zonering zorgt voor voldoende privacy tussen de functies. In het souterrain zijn de slaapvertrekken ondergebracht. Aan de slaapvertrekken grenst een verdiepte tuin. Via deze tuin krijgen de vertrekken ruimten daglicht en zijn ze voorzien van buitenruimte. Deze patio is onderdeel van de tuin. Het dak met royale luifels tenslotte is afgedekt met vegetatie. Door de gekozen constructie lijkt het huis te zweven boven de tuin.

Constructie
De constructie is zeer eenvoudig. Een lichte staalconstructie rust deels op een betonnen sokkel die verdiept is aangelegd. De keuze voor prefabricage verkort de bouwtijd tot 40% en worden de faalkosten aanzienlijk teruggebracht. De elementen worden onder geconditioneerde omstandigheden minutieus voorbereid. De reductie van bouwafval is substantieel groter dan traditionele bouwstromen. Het huis is ook nog eens 3x lichter.

Bouwfysica
Gekozen is voor een integrale benadering en optimale afstemming van disciplines.

Installatie
Gesteld voor de keuze van de installaties, naast een zeer comfortabel huis, is het [sterk] reduceren van de uitstoot van koolstofdioxide [CO2]. De ambitie zijn lage energielasten door BENG en richting CO2 neutraal.

Tuin
De tuin is een verzameling sferen; een verborgen tuin rondom ingezaaid met gras. Verharding is tot het minimum beperkt. De tuin past in het historische boslandschap van Kortonjo. Aan de noordwestzijde wordt een wal opgeworpen. De hoogte is nader te bepalen. De wal wordt aangeplant met Rhododendrons in heldere rode of roze kleuren. De toegang tot het perceel is aan de zuidwestzijde en biedt ruimte voor twee auto’s. Tussen het huis en de toegang wordt een kas geplaatst. De kas is tevens bergruimte. De kas herbergt meerdere functie, maar is vooral wintertuin. De entree van het huis bevindt zich aan de noordwestzijde.

Open architectuur
Gekozen is voor een huis dat open en toegankelijk is. De functionele opbouw is verder als volgt: In het souterrain ruimte voor slapen met daarboven, op de begane grond, de woon en werkvertrekken.

Materialen
Alle toe te passen materialen zijn her te gebruiken. Het huis is modulair en wordt industrieel, flexibel en demontabel gebouwd.

Kleuren
Er is gekozen voor terughoudend kleurgebruik door zoveel mogelijk de materialen in hun oorspronkelijke kleur toepassen. Verder toe te passen materialen afstemmen op de omgeving en passend bij de architectuur van het huis.

LOCATIE LANDGOED KORTONJO, EINDHOVEN
OPDRACHTGEVER PARTICULIER
PERIODE2017 –2019
STATUS   GEREALISEERD
PROGRAMMAWONEN
OMVANG
200 m2
ARCHITECTUUR    STUDIO M10
PROJECTARCHITECTDOUWE BOONSTRA
TEAM  BRAM VERBEEK, AD SCHREUDER
CONSTRUCTIE W5A STRUCTURES