Gestelse buurt

's-Hertogenbosch

2018 - 2022

P69.geste.her.F05.crop
's-Hertogenbosch

Architectuur
De architectuur van het appartementengebouw is ingetogen maar uitgesproken. De gevels met grote glasvlakken zorgen voor een utilitair karakter. Het comfort van de appartementen is hoog. Het dak met royale luifels tenslotte is afgedekt met vegetatie.

– Een woongebouw met 31 appartementen en 1 collectieve ruimte. Het woongebouw is maximaal gedifferentieerd.
– 5 verschillende appartementen verdeeld over 4 lagen.
– Appartementen zijn voorzien van niet geïsoleerde serres. De serre verhoogt het vloeroppervlak en het wooncomfort. Tevens levert de serre een positieve bijdrage aan het terugdringen van de warmtevraag.
– Collectieve ruimte op de begane grond is gekoppeld aan het centrale trappenhuis met een uitloop naar het dakterras.
– Dakterras is voorzien van [actieve] daktuin, pergola met zonnepanelen en zonnecollectoren. Mogelijkheid voor additionele voorzieningen.
– Volledig prefab bouwsysteem van constructie en gevelelementen

Constructie
De constructie is zeer eenvoudig. Een prefab constructie van wanden en vloeren. De keuze voor prefabricage verkort de bouwtijd tot meer dan 40% en worden de faalkosten aanzienlijk teruggebracht. De elementen worden onder geconditioneerde omstandigheden minutieus voorbereid. De reductie van bouwafval is substantieel groter dan traditionele bouwstromen. Het gebouw is ook nog eens 2x lichter.

Bouwfysica
Gekozen is voor een integrale benadering en optimale afstemming van disciplines. Nearly Zero Energy Building [BENG]

Materialen
Alle toe te passen materialen zijn her te gebruiken. De gebouwen zijn modulair en worden industrieel, flexibel en demontabel gebouwd.

Kleuren
Er is gekozen voor terughoudend kleurgebruik door zoveel mogelijk materialen in hun oorspronkelijke kleur toe te passen. Verder toe te passenmaterialen afstemmen op de omgeving en passend bij de architectuur van het appartementengebouw.

LOCATIE   
GESTELSE BUURT, ‘S-HERTOGENBOSCH
OPDRACHTGEVER
BRABANT WONEN
PERIODE
2018 – 2022
STATUS UITVOERING
PROGRAMMA  
WONEN
OMVANG 2 GEBOUWEN, 64 APPARTEMENTEN, DAKTUIN
ARCHITECTUUR
STUDIO M10
PROJECTARCHITECTDOUWE BOONSTRA
TEAMBRAM VERBEEK, AD SCHREUDER, JOOST VAN ‘T KLOOSTER, STIJN HEESBEEK, DANNY VAN PERSIE
CONSTRUCTIE  GOUDSTIKKER - DE VRIES
INSTALLATIES BOUWNEXT