Egyptische Poort

Bladel

2019

P73-egypt-bla-TE3-web
Bladel

POSITIONEREN

Het wedstrijdvoorstel moet beschouwd worden als een verduidelijking van onze attitude die samengaat met een eerste ruimtelijke organisatie. In dit stadium van de opdracht lijkt het ons niet mogelijk, of beter niet gerechtvaardigd om een meer gedetailleerde definitie van het project mee te geven.

We geloven dat het project wordt opgebouwd door een dubbel proces van samenwerking en weerstand. Weerstand en samenwerking met de fysieke krachten van de site, van zijn historische evolutie en van zijn huidige toestand en van zijn toekomstige mogelijkheden.

Maar ook weerstand en samenwerking met de sociale krachten die het voorstel zullen beïnvloeden en nieuwe configuraties zullen voorstellen en verbeelden voor deze groene ruimte.

BEREIK VAN DE OPGAVE

De centrumvisie van Bladel laat zien dat er aan een lange termijnvisie gewerkt wordt en dat het toekomstbestendig wil zijn voor haar bewoners. Tegelijk is ontwerpend onderzoek uitgevoerd naar de positie van de Egyptische Poort. [WHY]

Het beeld van de Egyptische poort wordt steeds duidelijker. Recreatie, co-housing en sociale tuinen zijn enkele ingrediënten voor het gebied. De centrumvisie rekt ondertussen de grenzen van het centrumgebied op en plaatst het Bladel in de next economy. (HOW)

BELANG VAN DE OPGAVE

De ontwikkeling van de Egyptische Poort en de centrumvisie kunnen niet twee zelfstandige bewegingen zijn. Wij zien het als een noodzaak om deze twee visies tot één samenhangend plan te smeden. Elkaar versterkend.

EEN NIEUW SOCIAAL LANDSCHAP

Het herstelde landschap is de voedingsrijke bodem van een nieuw sociaal landschap. Het inspireert, stimuleert en geeft ruimte aan nieuwe initiatieven. Dán komen verborgen kwaliteiten tot leven en zijn ze blijvend van waarde voor Bladel. Een van onze vertrekpunten is: “Wonen is te gast in het landschap”. Wonen in het buitengebied is een unieke kans voor het wonen én moet een verrijking zijn van het landschap. Daarom vraagt het om een sterke wisselwerking en kan het niet anders dan dat deze gelijktijdig ontwikkeld worden. Dit kan alleen als de bewoners een eigen entiteit vormen. Een buurtschap met een sterke onderlinge verbinding en met het gebied. Het is een oorspronkelijke woonvorm in het gebied dat die historische waardes onderkent.

BUURTSCHAP LEVELUP NAAR EEN (EXPLOSIEVE) COCKTAIL

Het programma dat zich kan ontwikkelen is meervoudig. Het bestaat uit een (explosieve) cocktail van zeer diverse ingrediënten. Deze hebben te maken met het inzetten van het gebied als productief landschap: watermanagement, biodiversiteit, voedsel, hernieuwbare energie en handel. Maar ook punctuele interventies – kunst, architectuur, design kunnen extra betekenis en gebruikswaarde toevoegen. Allerhande gebeurtenissen en events kunnen georganiseerd door lokale of bovenlokale actoren. Zij zullen mee het gebied kleuren. De rijkdom aan programma en de diversiteit van de aanwezige natuur creëert een veelheid aan kansen voor (natuur)educatie. Ook het groenbeheer kan zich ontwikkelen tot een belangrijk onderdeel van het programma Hiervoor zien wij een centrale rol voor het buurtschap. Bijvoorbeeld in de vorm van een gebiedscoöperatie.

  • Kunst – Diverse interventies: de Bladelse toren. Daarnaast agrarische relicten [silo’s] als kunstobject, uitkijkpunten
  • Sport – Het zwembad is een 25m bad als onderdeel van de zwemvijver.  Daarbij paviljoens met mogelijkheid voor opvang, horeca, evenementen, bivak kamperen, collectieve gymnastiek, Het zwembad ligt ingebed in nieuw te maken duinlandschap
  • Wonen – Gebieden met twee collectieve woonmilieu (een plein en een straat) met rondom gemeenschappelijke plukbossen, plukvelden met collectief tuineren, een kleine zwemvijver, terras en moestuinen aan de zuidzijde
  • Infrastructuur – De nieuwe traverse kan het gezicht vormen voor deze nieuwe publieke tuin. De tuin van Egypte wordt uitgerust met een fijnmazig netwerk van paden om te wandelen en te joggen. Als verbinding tussen dorp en landschap, economie en recreatie. Alle ruimte voor recreatie [toerisme] pluktuinen, horeca, wandelroutes, kunst, educatie, evenementen. Kinderen kunnen moeiteloos naar de voetbal of tennisclub. Geen barrières.

 

Tuinen – Sociale tuinen als voedselbos in combinatie met het concept Herenboer

 

WONEN IN DE EGYPTISCHE POORT

Wij zien een gedifferentieerd programma van CO-housing en CO-working en CO-creatie. Er is een rijke mix aan woningtypen. Geschikt voor jong en oud. Het buurtschap draagt bij aan het opnemen van die rijke mix. Zo moeten ouderen en mensen met een kleine zorg vraag een plek kunnen vinden. Wonen is hier inclusief en een afspiegeling van Bladel.

Locatie Egyptische Poort, Bladel
OpdrachtgeverGemeente Bladel
Periode 2019
Status selectie
Programmawonen
Omvang 90 eenheden wonen en werken, ateliers, kassen,
 een markthal, fruit -en pluktuinen etc.
Architectuur Studio M10 ism KAW
Projectarchitect Douwe Boonstra, Jackel Henstra
TeamDaniel Rucki, Andrea di Marino, Minke Vaan