Medisch Centrum Poolster

Schijndel

2016 - 2020

P66.medis.sch.F03
Schijndel

De kavel is een rechthoekig grenzend aan de Poolster en de Orion. De kavel eindigt in scherpe punt aan de Noordzijde. De bebouwing is teruggelegd ten opzichte van de rooilijn van beide flankerende gebouwen; de huisartsenpraktijk aan de Poolster en het bedrijfsverzamelgebouw aan de Orion. Zo ontstaat de mogelijkheid voor een royale (kruiden)tuin met nieuwe parkeerplaatsen aan de Poolster. De kwaliteit is het ensemble van tuin en gebouw, van landschap en architectuur. Het Medisch Centrum en de kruidentuin is vormgegeven als een toegankelijke ruimte. Een ongeveer vier meter brede zone aan de Orion blijft verplicht onbebouwd en wordt ingezaaid met gras en aangeplant met lage fruitboompjes.

Het plan bestaat uit een volume van 180m2 in 1 laag. De architectuur is ingetogen. Baksteen gevels met aluminium kozijnen. De gevels worden gekeimd in een blauwe kleur.

Het brede entree pad loopt tussen de huisartsenpraktijk en nieuwbouw door. Het verbindt beide entrees. De gebouwen kunnen afzonderlijk van elkaar functioneren of worden gekoppeld tot een ensemble met een nieuwe entree tussen de twee gebouwen. De buitenzijde van het plan is groen, de kruidentuin, de grasstroken met de fruitbomen, de beukhaag tussen de auto’s zijn in samenhang ontworpen.  De ruimte voor de kruidentuin krijgt op eigen terrein een bestrating (halfverharding) voor de auto.

Een zoom van 75cm rondom het gebouw krijgt een iets (drempelhoogte) verhoogde betonnen zool. De randen rondom de veldjes van de kruidentuin en entree pad van gebakken materiaal. Halfverharding voor de parkeerplaatsen. Zo wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de bestrating van het openbaar gebied (buiten) en het collectieve binnen gebied.

Ter plaatse van de gevels grenzend aan het pad wordt de verlichting geïntegreerd aangebracht in de bestrating of in de plint van het gebouw.

LOCATIEPOOLSTER, SCHIJNDEL
OPDRACHTGEVER   
BULSINK
PERIODE    2015-2020
STATUSGEREALISEERD
PROGRAMMAZORG
OMVANG   
250 m²
ARCHITECTUURSTUDIO M10
PROJECTARCHITECT
DOUWE BOONSTRA
CONSTRUCTIEAD WOUTERS
LANDSCHAPKATIE TEDDER