Lindenstraat

Son en Breugel

2001 - 2003

Lindenstraat 07
Son en Breugel

De ruimtelijke structuur van Son is tweeledig. Enerzijds kleinschalige bebouwing in een losse setting van twee a drie lagen met een kap en anderzijds monumentaal met zware bomenrijen aan weerszijden van de radialen. De radialen vormen letterlijk de grens tussen ruimtelijk gebruik en ruimtelijke beleving van het dorp Son. De locatie aan de Lindenstraat verbindt de twee ruime groene radialen via een klein voorplein als uitloper van de Zandstraat en het historisch gereconstrueerde 17 Septemberplein. Het is de beëindiging van de groenstructuur.

Het appartementencomplex bestaat uit een paviljoenachtige opzet van twee volumes die licht wijken ten opzichte van elkaar. De onderlinge positie van de twee gebouwdelen zorgen voor een logische ruimtelijke opbouw van een meer open, parkachtige omgeving naar een stedelijk geconcipieerd plein. De schaal van de gevelopbouw is variabel en hangt af van de positie van de observeerder.

Het gebouw is hoofdzakelijk opgebouwd uit wit gekeimd metselwerk, glas en blank geanodiseerd aluminium.

AWARDS
  • BNA Topprestatie 2005
Lindenstraat 05
Lindenstraat 02
LOCATIELINDENSTRAAT
SON EN BREUGEL
OPDRACHTGEVERHENDRIKS VASTGOED
PERIODE2001-2003
STATUSGEREALISEERD
PROGRAMMAWONEN
OMVANG16
ARCHITECTUURINBO
PROJECTARCHITECTDOUWE BOONSTRA
PROJECTLEIDERTOM KRETSCHMANN
CONSTRUCTIEVAN DE LAAR
LANDSCHAP

ANK BLEEKER &
ANNEKE NAUTA
LANDSCHAPSARCHITECTEN

Lindenstraat 06
Lindenstraat 04
Lindenstraat 08