Maison à Ile de Beauté

Pianoitoli Caldarello Corsica

2009 - 2011

Villa 01
Pianoitoli Caldarello Corsica

Op een werkelijk prachtige locatie van 0,3 ha in het uiterste zuiden van Corsica is een vrijstaande woning ontworpen. De woning is geconcipieerd als een groot dak –brise du soleil- waaronder verschillende ruimten zijn gelegen. De ruimten zijn georganiseerd aan weerszijden van een corridor en afwisselend binnen of buitenruimte. De corridor is de woning op z’n smalst en heeft daardoor een kleinst mogelijke voetafdruk. De buitenruimte zoals de grote terrassen, het parkeerveld en de entree et cetera zijn omgekeerd de vingers van de tuin en dringen door tot diep in de woning tot tegen de corridor. Aan de noordzijde wordt de oorspronkelijke verkaveling van wijnranken hersteld en achter in de tuin wordt een moestuin aangelegd. Bestaande bomen zijn als uitgangspunt genomen voor de positie van de woning op de kavel. De woning is voor de helft binnen en voor de andere helft buitenruimte.

 

LOCATIEPIANOITOLI CALDARELLO 
OPDRACHTGEVERPARTICULIER
PERIODE2009
STATUSSTUDIE
PROGRAMMAWONEN
OMVANG300 M²
ARCHITECTUURB-VK ARCHITECTEN
PROJECTARCHITECTENPIETER VAN KRUYSBERGEN
DOUWE BOONSTRA
CONSTRUCTIEVAN DE LAAR