Rijksmuseum Boerhaave

Leiden

1984 - 1990

Boerhaave 02
Leiden

Voor de verhuizing van het Museum Boerhaave naar het Caecilia-Gasthuis werd dit voormalige ziekenhuis gerestaureerd en heringericht. Binnen het kader en de randvoorwaarden van het restauratieplan zijn de tentoonstellingsruimten en bibliotheek ontworpen. Met de restauratie werden de verschillende gebouwen van het complex geordend rondom een hof, zodat een horizontale rondgang door het complex mogelijk werd. Het resultaat is een sequentie van tentoonstellingsruimten met een zeer verschillend karakter.

Voor de inrichting zijn tentoonstellingsbenodigdheden ontwikkeld die recht doen aan de vermaarde collectie van het museum. Hiertoe is een familie van vitrines, plateaus en sokkels geproduceerd die door het gehele gebouw in wisselende posities terugkeert; horizontaal of verticaal, vrijstaand, liggend of opgehangen. Zonder inbreuk te maken op de historische structuur vormen ze een intermediaire laag tussen gebouw en collectie die de heterogene ruimten van het gebouw meer eenheid geeft.

LOCATIE LANGE SINT AGNIETENSTRAAT
OPDRACHTGEVER RIJKSGEBOUWENDIENST CENTRALE DIRECTIE
PERIODE 1984-1990
STATUS GEREALISEERD
PROGRAMMAMUSEUM
OMVANG 2.200 M²
ARCHITECTUUR OD 205
PROJECTARCHITECTMARTIEN JANSEN
MEDEWERKEND ARCHITECTBEA GEBOERS
RESTAURATIEVAN DER STERRE EN PEETOOM
VISUELE IDENTITEIT 2D3D
LICHTHENK V/D GEEST LICHTONTWERPEN